Välkommen till Doula Saga!

Kanske är du redan gravid, kanske vill du bli, eller så är du bara nyfiken ändå. Oavsett vilket, varmt välkommen!

Ordet Doula är mycket gammalt och grekiskt. Betydelsen är ungefär ”kvinna som hjälper födande kvinna” och är ganska exakt vad en Doula gör, även om fokus nuförtiden möjligen snarare ligger på att hjälpa, stötta och stödja inte bara den födande utan även dennas partner i de fall en sådan finns närvarande.

Som Doula arbetar jag med Dig, barnet, och Din partner före, under och en tid efter förlossningen. Mitt mål är att födandet skall vara en stark och vacker upplevelse där kraften, kärleken, och framförallt barnet är i fokus. Jag tror starkt på kvinnors förmåga att föda, och jag är bergfast övertygad om att varje enskild förlossning innehåller potential att bli de allra största, vackraste och ljuvligaste ögonblicken i livet. En Doula är inte en barnmorska och har därför inget medicinskt ansvar, men som Doula har jag som uppdrag att finnas för den födande, för hennes partner, och för att genom min närvaro skapa lugn och trygghet utifrån varje enskild förlossnings förutsättningar och behov. Barnmorskor och Doulor är således inte konkurrerande yrken utan har bägge sina oilka roller, sina olika uppdrag och sin egen yrkesstolthet.

Att en Doula med sin närhet, trygghet och sitt engagemang kan vara ett steg i riktning mot en fantastisk förlossning, är jag övertygad om. Dessutom visar internationell forskning att den så kallade ”doulaeffekten” minskar risken för komplikationer, och en Doula minskar också behovet av medicinsk smärtlindring (t ex kejsarsnitt 50%, medicinsk smärtlindring 30%).

Har du frågor eller funderingar… hör av dig!

Saga Ljunglöf
doulasaga@heatherleaf.se