Priser

Doulauppdrag:

  • inklusive två träffar före och en efter förlossning, samt jour 2 veckor före och efter beräknad förlossning
  • 3 500 kr, plus resekostnader

 Separat extra stödsamtal:

  • för inskrivna: 300 kr för en timme
  • ej inskrivna: 400 kr för en timme

 Postpartumstöd:

  • för inskrivna: 300 kr för en timme
  • ej inskrivna: 400 kr för en timme

Telefonrådgivning:

  • 100 kr per timme (minst 50 kr)