Priser

Doulauppdrag:

  • inklusive två träffar före och en efter förlossning, samt jour 2 veckor före och efter beräknad förlossning
  • 9 000 kr, plus resekostnader

 Separat extra stödsamtal:

  • för inskrivna: 400 kr för en timme
  • ej inskrivna: 500 kr för en timme

 Postpartumstöd:

  • för inskrivna: 400 kr för en timme
  • ej inskrivna: 500 kr för en timme

Telefonrådgivning:

  • 150 kr per timme (minst 50 kr)